Google
 
Web malarstwo.awardspace.info

Rublow, Andriej

( 1360-70 - 1430 )

zobacz obrazy >>>

Malarz ruski, urodzony ok.1360-70 roku.

Współczesne badania pozwalają sądzić, iż wczesny okres życia św. Andrzej spędził w Bizancjum lub Bułgarii, gdzie poznał sztukę pisania ikon. Początkowo wzorował się na malarstwie Theophanesa Greka, reprezentującym styl bizantyjski okresu Paleologów. Prawdopodobne jest też, że był jego uczniem.
Wspólnie z nim i Prochorem z Gorodca w 1405 r. pracował nad ikonami do soboru Zwiastowania Matki Bożej na Kremlu.

Nie wiadomo gdzie św. Andrzej złożył śluby zakonne. Była to prawdopodobnie Ławra Troicko-Siergijewska lub Monaster Spaso-Andronikowski w Moskwie, z którymi związane było jego życie. Był mnichem w klasztorze Troicko-Siergiejewskim pod Moskwą, gdzie w pracowni ikon prawdopodobnie pobierał pierwsze nauki. Sergiusz z Radoneża założył ów kalsztor w 1354 roku, tworząc jednocześnie centrum życia duchowego i kulturalnego Rusi.
Doceniony już za życia Andrzej Rublow wraz ze swym uczniem Danielem Czarnym pracował w wielu miejscach.

Freski w katedrze Zaśnięcia NMP w Zwienigorodzie oraz obrazy ikonostasu katedry Zwiastowania w Moskwie (Zwiastowanie, Narodzenie Chrystusa, Przemienienie) uchodzą za najwcześniejsze jego prace. Do okresu dojrzałego należą freski w soborze Uspieńskim we Włodzimierzu z ok. 1408 roku, fragmenty ikonostasu znalezionego w 1919 we wsi Wasilewskoje, z monumentalnymi postaciami Deesis (Galeria Trietiakowska, Moskwa).
Z późnych prac nie zachowały się freski w klasztorze Andronikowskim ani w Troicko-Siergiejewskim. W katedrze św. Trójcy w Troicko-Siergiejewsku. W katedrze św. Trójcy w Troicko-Siergiejewsku część obrazów ikonostasu, np. Archanioł Gabriel, Św. Paweł, Chrzest Chrystusa oraz wiele Świąt, uważana jest za prace Rublowa.

Sławę malarza utrwaliła ikona Trójcy Świętej, najwybitniejsze dzieło ruskiej sztuki, namalowane wg jednych badaczy w 1411, wg innych w 1422 roku.

Nie jest znana dokładna data śmierci Rublowa. W przybliżeniu można za nią uznać rok 1430 a nastąpiła ona w Moskwie.
Pamięć św. Andrzeja, żywa w XVI-XVII w., przygasła w następnych dwóch stuleciach. Dopiero wiek XX przywrócił jego imieniu dawny blask i sławę. Uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego. Został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1988 r. Czczony i znany jest głównie w słowiańskim obszarze kulturowym.

W porównaniu z malarstwem wcześniejszym prace Rublowa odznaczają się żywymi, jasnymi barwami, miękkością form i harmonijnym spokojem. W wielopostaciowych ikonach istnieją pomiędzy postaciami wyraźne związki.

do góry
Chrystus Zbawiciel - ok1400
Chrystus Zbawiciel - ok1400
Matka Boska Włodzimierska
Matka Boska Włodzimierska
Matka Boska Włodzimierska - po1380
Matka Boska Włodzimierska - po1380
Trójca Starego Testamentu - po1408
Trójca Starego Testamentu - po1408
Wniebowstąpienie
Wniebowstąpienie
Więcej obrazów