Google
 
Web malarstwo.awardspace.info

Cezanne, Paul

( 1839 – 1906 )

zobacz obrazy >>>

Cezanne, Paul
Paul Cezanne - portret
Malarz francuski, urodzony 19.01.1839 w Aix-en-Provence. Syn bogatego bankiera.

Ukończył wraz z Émilem Zolą (który w późniejszym czasie stał się znanym nowelistą), College de Bourbon. Pod naciskiem ojca studiował najpierw prawo w Aix, jednak przerwał naukę by poświęcić się malarstwu.
W 1861 wyjechał do Paryża (gdzie Zola przebywał już wcześniej) i wstąpił do Academie Suisse, która realizowała program odmienny od tradycyjnego nauczania akademickiego.
Od początku swego pobytu w Paryżu studiował w Luwrze dzieła P.P. Rubensa, N. Poussina i E. Delacroix. Rygorystyczna kompozycja, charakterystyczna dla jego prac, wywodzi się z malarstwa Poussina; swoboda operowania plamą barwną - ze sztuki Delacroix.
W 1862 związał się ze środowiskiem przyszłych impresjonistów, zaś już w 1874 roku wziął udział w ich pierwszej wystawie.

W latach siedemdziesiątych uwidocznił się w sztuce Cezanne'a wpływ G. Courbeta (głęboka i ciemna gama kolorystyczna).
Od 1873 pod wpływem impresjonizmu podjął bezpośrednie studia natury w plenerze. Wpłynęło to na rozjaśnienie palety i podkreślenie roli światła w budowaniu formy, która jednak zachowała swoją zwartość, nie ulegając dezintegracji charakterystycznej dla malarstwa impresjonistów.
Cezanne coraz większą wagę przykładał do zagadnienia przestrzeni przedstawianej w obrazie. Analizował strukturę przestrzenną przedmiotów obserwowanych w naturze dążył do syntezy geometryzując formę i harmonizując poszczególne jej elementy. Temat kompozycji przestawał być istotny; najważniejsze stały się zagadnienia formy.

Regularnie nadsyłał swe obrazy na Salon Paryski, były one jednak odrzucane (z wyjątkiem lat 1882 i 1889).
Od lat osiemdziesiątych przebywał głównie w Aix, pracując w samotności. W początkowej fazie twórczości malował nastrojowe, romantyczne portrety, pejzaże i martwe natury, np. Czarny zegar, 1869-70 (kolekcja Stavrosa Niarchosa, Paryż), Martwa natura z samowarem, 1887 (zbiory prywatne, Paryż). Powstały wówczas także symboliczne sceny figuralne.
Artysta posługiwał się swoistą metodą malowania, polegającą na kładzeniu plam barwnych jedne obok drugich, bez łączenia ich. Szczególnie widoczne jest to w akwarelach, gdzie poszczególne barwy odseparowane są od siebie bielą prześwitującego tła, np. Mont Sainte-Victoire, 1901-06 (Tate Gallery, Londyn).

Cezanne malował również portrety, martwe natury, wnętrza i pejzaże, a także sceny figuralne, z których na szczególną uwagę zasługuje cykl Kąpiących się, w których studium natury łączy się z nawiązaniem do klasycznej metody komponowania obrazu.

Pierwsza indywidualna wystawa obrazów Cezanne'a odbyła sięw1895 w galerii A.Vollarda w Paryżu. Od tej pory jego sztuka zaczęła wpływać na innych malarzy.

W ostatnich latach życia artysty, wielu początkujących malarzy odbywało drogę do Aix w celu obserwacji artysty przy pracy i usłyszenia artystycznych mądrości z jego ust. Cezanne zmarł 22.10. 1906 roku w rodzinnym Aix-en-Provence.

Dopiero wystawa pośmiertna zogniskowała uwagę młodych malarzy, z których wielu podążyło szlakiem wytyczonym przez Cezanne'a. Poszukiwanie nowego sposobu przedstawiania przestrzeni, widoczne w sztuce artysty podjęli i rozwinęli P. Picasso i G. Braque, dochodząc do rewolucyjnego zerwania z perspektywą zbieżną, dyktującą do tej pory prawa kompozycji obrazu. Również kubistyczna geometryzacja form była konsekwencją twórczości Cezanne'a, który postulował upraszczanie form obserwowanych w naturze do podstawowych brył: walca, kuli i stożka. Poglądy estetyczne Cezanne'a znane są z opublikowanych rozmów i korespondencji prowadzonych z Emilem Zola, Vollardem i E. Bernardem.

Niektóre cytaty Cezanne'a:

do góry
Autoportret na Różowym Tle - 1875-77
Autoportret na Różowym Tle - 1875-77
Autoportret - 1877-80 - Muzeum Orsay, Paryż
Autoportret - 1877-80
Autoportret - 1880-81
Autoportret - 1880-81
Chłopiec w Czerwonej Kamizelce - 1888-90
Chłopiec w Czerwonej Kamizelce - 1888-90
Chłopiec w Czerwonej Kamizelce - 1888-90 - Stiftung Sammlung E G Buhrle, Zurich
Chłopiec w Czerwonej Kamizelce - 1888-90
Czarny Zegar - 1869-70 - kolekcja Stavrosa Niarchosa, Paryż
Czarny Zegar - 1869-70
Dom Wisielca - 1873 - Muzeum Orsay, Paryż
Dom Wisielca - 1873
Gardanne - 1885-86 - The Barnes Foundation, Merion (Pensylvania)
Gardanne - 1885-86
Góra Sainte-Victoire - 1885-95
Góra Sainte-Victoire - 1885-95
Więcej obrazów