Google
 
Web malarstwo.awardspace.info

Gierymski, Maksymilian

( 1846 – 1874 )

zobacz obrazy >>>

Ten polski malarz urodził się 9.10.1846 w Warszawie. Jego młodszym bratem był Aleksander, który również został malarzem.
Pochodził z rodziny warszawskiej inteligencji.

Po ukończeniu Gimnazjum Realnego w Warszawie, w 1862 podjął studia w Instytucie Politechnicznym Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach, skąd po kilku miesiącach wyruszył do oddziału powstańczego, by wziąć udział w powstaniu styczniowym 1863 roku.
Walczył prawdopodobnie na terenie Lubelszczyzny i Kielecczyzny. Przeżycia z tego okresu – głównie zakończona klęską ciężka walka i trudy życia powstańca - zostawiły trwały ślad w psychice siedemnastoletniego chłopca. Blisko rok spędzony w bojach, przemarszach i na terenach leśnych, w stałym kontakcie z naturą wyczulił pamięć i wrażliwość przyszłego malarza na tę właśnie tematykę.

Po upadku powstania, uniknąwszy represji ze strony władz rosyjskich, Gierymski rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w warszawskiej Szkole Głównej, następnie zaś przez kilka miesięcy kształcił się w Klasie Rysunkowej.
Rozczarowany niskim poziomem artystycznej edukacji pod kierunkiem warszawskich profesorów, w 1865 zrezygnował z dalszych studiów i postanowił pracować samodzielnie.
W tym okresie zawarł znajomość z przebywającym w Warszawie Juliuszem Kossakiem, który pomagał mu w rozwijaniu malarskich umiejętności.

W 1867, uzyskawszy stypendium rządowe, wyjechał do Monachium, gdzie polecony przez Juliusza Kossaka, nawiązał kontakty z grupą polskich artystów skupionych wokół Józefa Brandta. Do jesieni 1868 kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Alexandra Strähubera.
Na przełomie 1867 i 1868 podjął naukę w prywatnej pracowni sławnego wówczas batalisty, Franza Adama. Od maja 1868 dołączył do niego w Monachium brat Aleksander, który również rozpoczął tam studia artystyczne. W tym samym roku Maksymilian został członkiem monachijskiego Kunstvereinu.

W 1869 r. zaproponowano Maksymilianowi posadę nadwornego batalisty na dworze sułtana tureckiego Abdul-Azisa w Stambule, lecz Gierymski odmówił. Wolał być bliżej kraju i w kontakcie z rodziną, którą odwiedzał corocznie; poza tym w owym czasie ustaliła się pozycja artysty w Monachium i jego niezależność finansowa.

Mając zaledwie 23 lata Gierymski osiągnął artystyczną dojrzałość i wypracował własny, indywidualny styl malarski. Jego sukcesy na Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium i na międzynarodowej wystawie w wiedeńskim Kunstvereinie, odnotowane w prasie i w środowisku zawodowym, zaowocowały wzrostem zainteresowania kolekcjonerów jego twórczością.
Prace Gierymskiego, regularnie nadsyłane na wystawy w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pieknych i Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, były na ogół przyjmowane obojętnie, a nawet krytykowane. W tej sytuacji, od 1870 roku Gierymski zrezygnował z uczestnictwa w wystawach organizowanych na ziemiach polskich. W Monachium jego dzieła niemal natychmiast znajdowały nabywców, a jednocześnie wciąż rosła liczba składanych zamówień z różnych Europy. Wyrazem rosnącej sławy Gierymskiego były również sukcesy na wystawach międzynarodowych.

Od 1873, z powodu postępującej choroby płuc Maksymilian przebywał głównie w miejscowościach kuracyjnych, w Meranie i w Bad Reichenhall.
Zmarł 16.09.1874 w Bad Reichenhall w Bawarii.

Głównym motywem obrazów artysty był pejzaż, traktowany jako samodzielny motyw malarski, lub jako tło do postaci.
Przyświecała mu chęć ukazania prawdziwego trudu żołnierza; codziennej nużącej służby, dalekiej od heroizmu i chwały. Malował liczne sceny z polowań, kostiumowe kawalkady w jesiennym pejzażu, np. Wyjazd na polowanie, 1871 (Muzeum Narodowe, Warszawa), swobodnie traktując kolor i kompozycję. Do najlepszych należą sceny z powstania styczniowego, np. Patrol powstańczy, 1872-73 (Muzeum Narodowe, Warszawa), a także charakterystyczne pejzaże z Mazowsza i Podlasia, łączące realistyczną obserwację z trafnie oddanym nastrojem i eksperymentami świetlnymi. Gierymski, zainteresowany problematyką światła i koloru, wrażliwy na zmienność przyrody, zainicjował w Polsce nowoczesne malarstwo pejzażowe. Wiele prac w zbiorach prywatnych i muzeach za granicą. W Polsce przede wszystkim w Warszawie i Krakowie.

Galeria obrazów na stronie: Maksymilian Gierymski

do góry
Więcej obrazów